• نام: Aysu
  • ملیت: ყაზახი
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 555566998