• نام: света
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 592402486