• نام: Nita
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 551182929