• نام: Mariastar
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 592440492