• نام: მასაჟი
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 591224857