• نام: Луиза made in Ukraine
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558489456