• نام: Sofi VIP Ukraine
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557768886