• نام: Александра
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 555561570