• نام: Tako
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 593136375