• نام: Nini
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 555417359