• نام: Babi
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 593503859