• نام: Liza
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 571561522