• نام: Salome
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 568825421