• نام: NATA
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558278243