• نام: Qeti & Lizi
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 574032259