• نام: aksana
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557526455