• نام: dako 598 92 50 79
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 598925079