• نام: NIAKO
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558242779