• نام: nina
  • ملیت: პოლონელი
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557539307