• نام: ninka
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 557541313