• نام: tako
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 514003222