• نام: tatia
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558637952