• نام: Vera
  • ملیت: რუსი
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 571738915