• نام: Tako
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 593333749