• نام: RATI
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 593276200