• نام: KETRINI
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 574094533