• نام: LUSI
  • ملیت: دیگر
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 571121775