• نام: ana
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 557249137