• نام: eka
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 593249145