• نام: lika
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557701355