• نام: NUCIKO
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558727935