• نام: nuru masaji
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 514782552