• نام: Ruska
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 595581533