• نام: tata
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 597950225