• نام: tika
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 593784779