• نام: Toma
  • ملیت: რუსი
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 551343008