• نام: babi
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 593429903