• نام: Dasha ukrainka
  • ملیت: اوکراین
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 555595060