• نام: Londa
  • ملیت: گرجستان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 568741190