• نام: nica
  • ملیت: آذربایجان
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 557679499