• نام: vika
  • ملیت: რუსი
  • شهر: باتومی
  • شماره تلفن: 571111956