• نام: Nikita
  • ملیت: პოლონელი
  • شهر: تفلیس
  • شماره تلفن: 558188042